Grupa 161 NC – poprawa

Kolokwium poprawkowe z matematyki – 06.10.2017r. godz. 15.00 sala 25/10

Egzamin poprawkowy z matematyki – 11.10.2017r. godz. 17.00 Audytorium B