Grupa 152NCI – poprawa

Bazy danych – wykład egzamin pisemny  05.10.2017 g.10.00, 119/353

Sieci bezprzewodowe – zaliczenie pisemne z wykładu 05.10.2017 g. 12.00, sala 119/353