Gdynia International Conference on Seafarers and Seafaring Careers

W dniu 25.10.2018 r. w Audytorium Biblioteki Głównej  AMW, o godz. 0930 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja na temat Ludzi Morza i ich karier zawodowych: “Gdynia International Conference on Seafarers and Seafaring Careers”. Konferencja jest organizowana po raz pierwszy w ramach projektu MENTORESS (program Erasmus+), Głównym pomysłodawcą projektu jest Uniwersytet Piri Reis w Turcji.

Głównymi celami projektu są:

  • modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie z orientacją na zwiększenie poziomu zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia kobiet w zawodach marynarzy, oficerów i menedżerów w przemyśle morskim;
  • wprowadzenie innowacji w morskim szkolnictwie akademickim, zmierzających do tego, aby absolwentki uczelni, jako kobiety pracujące w zawodach morskich, efektywnie radziły sobie z trudnościami, z jakimi mogą spotkać się w przyszłości podczas realizacji zadań zawodowych.

 

Projekt wpisuje się w zamysł zmniejszania różnic między rolami zawodowymi i statusem kobiet i mężczyzn w sektorze morskim, eliminacji nierówności istniejących w tym zakresie, a także stanowi wkład w rozwój przemysłu morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego i obronności.

Projekt MENTORESS jest realizowany we współpracy międzynarodowej z czterema uczelniami wyższymi, do których należą: Uniwersytet Piri Reis w Turcji, Mircea Cel Batran Naval Academy w Rumunii, Nikola Vaptsarov Naval Academy w Bułgarii oraz Akademia Marynarki Wojennej w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji na temat Ludzi Morza i ich karier zawodowych: “Gdynia International Conference on Seafarers and Seafaring Careers”.

Program konferencji