Egzamin dyplomowy

Student, przed egzaminem dyplomowym, powinien złożyć w Jednostce Prowadzącej (instytucie):

1. Pracę dyplomową – w postaci broszury – na kierunku informatyka (miękkie okładki, kopia dwustronna) oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (format zgodny z Zarządzeniem Nr 3/2015 Rektora-Komendanta AMW z dnia 03.03.2015 r.) .

2. Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego (Załącznik Nr 3) do Regulaminu realizacji prac dyplomowych na WNiUO).

Praca dyplomowa musi być złożona najpóźniej do ostatniego dnia sesji poprawkowej ostatniego semestru studiów dla studentów cywilnych, a dla kandydatów na żołnierzy zawodowych nie później niż w ostatnim dniu zajęć ostatniego semestru (pkt 4.4 Regulaminu realizacji prac dyplomowych na WNiUO).
Niezłożenie pracy dyplomowej w określonym terminie, zgodnie z § 30 ust. 3 Regulaminu Studiów AMW, skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów.

Student, przed egzaminem dyplomowym, powinien złożyć w dziekanacie:

1. Zdjęcia do dyplomu (4 szt. o wymiarach 4,5 cm na 6,5 cm).

2. Książkę praktyk (jeśli była wydana) – najpóźniej dwa tygodnie przed obroną. W przeciwnym razie przystąpienie do egzaminu dyplomowego będzie niemożliwe!

Po obronie, aby otrzymać dyplom, należy dodatkowo złożyć w dziekanacie:

1. Rozliczoną kartę obiegową (druki do pobrania w dziekanacie).


Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego – STCW

Zakres tematyczny egzaminu dyplomowego – nawigacja