DODATKOWA REKRUTACJA

STUDIA STACJONARNE

REKRUTACJA DODATKOWA
Rozpoczęcie rejestracji
19.07.2017
Zakończenie rejestracji
20.09.2017
Składanie dokumentów
Biblioteka Główna AMW: 
13.09.2017
godz. 1200-1800
14-20.09.2017
godz. 0900-1500
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
Dziekanaty:
19.07-11.09.2017

godz. 0900-1500
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
Ogłoszenie list przyjętych
22.09.2017

STUDIA NIESTACJONARNE

REKRUTACJA PODSTAWOWA
Rozpoczęcie rejestracji
05.06.2017
Zakończenie rejestracji
08.09.2017
Składanie dokumentów
Biblioteka Główna AMW
09.09.2017
godz. 1000-1400
oraz
11-13.09.2017
godz. 1200-1800
Ogłoszenie listy przyjętych
15.09.2017

Kierunki realizowane w siedzibie Uczelni:

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

tel.: 261 262 610
e-mail:
rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
tel.: 261 262 923
tel.: 602 129 515
e-mail:
rekrutacja.wdiom@amw.gdynia.pl
Wydział Mechaniczno-Elektryczny
tel.: 261 262 648
e-mail:
rekrutacja.wme@amw.gdynia.pl
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel.: 261 262 812
e-mail:
rekrutacja.wnhis@amw.gdynia.pl
Dyżury informacyjne:

01.09-18.09.2017 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej 85 zł
Wpłata na konto: 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260