Wydłużenie okresu zawieszenia realizacji zajęć kontaktowych

Wydłużenie okresu zawieszenia realizacji zajęć kontaktowych

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2020 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19, okres wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w AMW dla studentów grup szkolnych 191NC, 181NC, 171NC, 191NM, zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020 r.