Charakterystyka studiów

Kierunek: hydrografia morska

Specjalność: geoinformatyka

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny, żegluga przybrzeżna

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 210

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 4535, w tym:

 1. Kontaktowych: 2655, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 2300
  2. z przedmiotów wybieralnych: 355
 2. Niekontaktowych: 2086, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 1315
  2. z przedmiotów wybieralnych: 480
 3. Praktyka zawodowa: 6 m-cy

Łączna liczba punktów ECTS: 210, w tym:

 1. Z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 143,9, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 96,15
  2. z przedmiotów wybieralnych: 47,75
 2. z godzin niekontaktowych: 66,1, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 50,85
  2. z przedmiotów wybieralnych: 15,25

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5
Liczba punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych: 63
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 100 (69% – w odniesieniu do godzin kontaktowych)