Charakterystyka studiów

Kierunek: hydrografia morska

Specjalność: geoinformatyka

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: operacyjny

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 210

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 4600, w tym:

 1. kontaktowych: 2514, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 2074
  2. z przedmiotów wybieralnych: 440
 2. niekontaktowych: 2086, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 1617
  2. z przedmiotów wybieralnych: 469
 3. praktyka zawodowa: 6 m-cy

Łączna liczba punktów ECTS: 210, w tym:

 1. z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 126, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 78
  2. z przedmiotów wybieralnych: 48
 2. z godzin niekontaktowych: 84, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 65,5
  2. z przedmiotów wybieralnych: 18,5

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5
Liczba punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych: 66,5
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 119,5