Charakterystyka studiów

Kierunek: nawigacja

Specjalność: nawigacja morska

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia II stopnia

Poziom odpowiedzialności wg. Konwencji STCW 78/95: nd.

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 3

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 90

Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 2348, w tym:

 1. kontaktowych: 1489, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 659
  2. z przedmiotów wybieralnych: 830
 2. nie kontaktowych: 859, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 459
  2. z przedmiotów wybieralnych: 400
 3. praktyka zawodowa: 3 m-ce

Łączna liczba punktów ECTS: 91, w tym:

 1. z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 56, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 21,5
  2. z przedmiotów wybieralnych: 34,5
 2. nie kontaktowych: 35, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 18,5
  2. z przedmiotów wybieralnych: 16,5

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5
Liczba punktów ECTS z zajęć kształtujących umiejętności praktyczne: 62