WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI
List gratulacyjny

Sekretarz generalny InterManager (międzynarodowego stowarzyszenia handlowego branży zarządzania statkami) przesłał na ręce Rektora-Komendanta AMW…

Czytaj więcej »