Archiwa kategorii: Aktualności

Parlament Studentów RP organizuje dwa konkursy skierowane do studentów i doktorantów: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową oraz rozprawę doktorską. Konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne. Z inicjatywy Parlamentu Studentów RP działalność rozpoczyna  Forum Kół Naukowych, którego głównym zadaniem będzie wsparcie i aktywizacja działalności kół naukowych poprzez budowanie platformy. Absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich a także studiów doktoranckich mogą samodzielnie nadsyłać zgłoszenia do konkursu, dotyczącego prac…

Czytaj dalej

od 20 października TPOS zostaje przeniesiony do budynku Biblioteki Głównej, do Sali 119. Godziny otwarcia: 10:00 – 13:00 (poniedziałek-piątek) + dyżury w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 10:00-12:00. W październiku TPOS będzie czyny w dniu 24.10. Kolejne dyżury to: 7 listopada, 5 grudnia, 9 stycznia, 6 lutego oraz 6 marca. Pracownik ds. pomocy materialnej będzie dodatkowo przyjmował wnioski o stypendium w środę i czwartek w godz. 13:00-16:00 Pracownicy TPOS mogą odmówić obsługi osób, które…

Czytaj dalej

Przypominamy o konieczności składania podań o wpis warunkowych na kolejny semestr studiów. W przypadku nie złożenia takiego wniosku nie ma możliwości aby trybie nauczania zdalnego student był widoczny na platformie edukacyjnej eduPortal, w semestrze zimowym 2020/2021.

Informujemy, że począwszy od 17.10.2020 r. zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów, zarówno cywilnych, jak również wojskowych, prowadzone będą – do odwołania – wyłącznie w formie zdalnej. Powyższe dotyczy również słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci I roku na kierunku nawigacja – grupy 201N, 201NC oraz 201NM nie mają zajęć 19 i 20.10.2020 r. Zajęcia te zostaną przełożone na inny termin. Zajęcia niemożliwe do zrealizowania w formie zdalnej – laboratoria – zostaną przeplanowane na koniec semestru. W…

Czytaj dalej

UWAGA STUDENCI! Od dnia 05.10.2020 wszystkie komunikaty z platformy edukacyjnej trafiają na skrzynki pocztowe utworzone w Office 365 w trakcie pierwszego logowania.

Szanowni Studenci, proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem prodziekana ds. kształcenia i studenckich Nr 3/2020 z dnia 30.09.2020 r.  w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Ponadto, proszę o zapoznanie się z Zarządzaniem Rektora-Komendanta nr 47/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu, kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się…

Czytaj dalej

W AMW na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego  trwa nabór chętnych na studia podyplomowe Hydrografia. Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym i zostanie zakończony z chwila ukompletowania minimalnej liczby studentów. Zostało jeszcze kilka miejsc. Zapraszamy chętnych. Celem studiów podyplomowych z Hydrografii jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5) co jest niezbędne do uzyskania międzynarodowego dyplomu Hydrografa kat. A. Dyplom hydrografa kat. A  wydawany jest przez…

Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej 30 września 2020 r. w ograniczonej liczbie uczestników i będzie na oficjalnym kanale AMW na YT. Zajęcia, w zależności od wydziału rozpoczną się z początkiem października w okresie od 5 do 8. Większość zajęć realizowana będzie w formie zdalnej z wyjątkiem studentów pierwszego roku.

Czytaj dalej

Szanowni studenci,
informujemy, że trwa rekrutacja dodatkowa na studia cywilne na kierunku nawigacja.

Czytaj dalej

Kadra WNiUO powiększyła się o nowego doktora nauk technicznych. Pan Marcin SKÓRA pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 14 lipca 2020 r., po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „Projektowanie kampanii pomiarowej GNSS dla pomiarów hydrograficznych na obiekcie liniowym”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje!

10/37