Archiwa kategorii: Aktualności

Kadra WNiUO powiększyła się o nowego doktora nauk technicznych. Pan Marcin SKÓRA pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 14 lipca 2020 r., po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „Projektowanie kampanii pomiarowej GNSS dla pomiarów hydrograficznych na obiekcie liniowym”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora–Komendanta Akademia Marynarki Wojennej Nr 31/2020 z dnia 13 lipiec 2020 r. oraz decyzją Nr 69 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie utworzenia tymczasowego punktu obsługi studenta (TPOS) oraz uruchomienia zdalnych konsultacji psychologicznych dla studentów oraz z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i ograniczeniem dostępu do uczelni, związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zostały wprowadzone następujące zmiany: Procedura rozliczenia kart obiegowych studentów: Celem odebrania dyplomu ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej wraz z…

Czytaj dalej

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, rzutującej w znacznej mierze na przebieg procesu dydaktycznego we wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, w tym także na proces rekrutacji na studia, ruszył nabór na nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów Hydrografia morska.
Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Czytaj dalej

Szanowni Studenci, Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2020 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19, okres wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w AMW dla studentów grup szkolnych 191NC, 181NC, 171NC, 191NM, zostaje…

Czytaj dalej

Szanowni Studenci, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 915) oraz Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,…

Czytaj dalej

Na Portalu Morskim (www.portalmorski.pl) ukazał się wywiad z Prodziekanem ds. kształcenia i studenckich Wydziału pt. „Czy nawigacja jest nadal tak atrakcyjna, jak kiedyś?„. Pełen tekst wywiadu >> tutaj <<

Czytaj dalej

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa,
radości oraz wszelkiego dobra
w ciężkich czasach dla całej społeczności oraz sympatyków
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
życzy Dziekan

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Czerwonej Róży uprzejmie informuje, że najbliższa edycja Konkursu Czerwonej Róży zostaje zawieszona.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 konkurs na najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego w 2020 roku odbędzie się w terminie późniejszym.

Czytaj dalej

W Akademii Marynarki Wojennej rusza platforma e-learningowa eduPortal. 25 marca br. wszyscy studenci otrzymali loginy i hasła do korzystania z zajęć w formie zdalnej. Aby się zalogować zapraszamy na stronę www.pe.amw.gdynia.pl.

Czytaj dalej

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy dla naszych studentów Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta oraz zdalne konsultacje psychologiczne. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta, znajdujący się w budynku nr 300 pom. 102, działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.
TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Czytaj dalej

10/28