Archiwa kategorii: Aktualności dla studentów

Szanowni Studenci, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 915) oraz Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,…

Czytaj dalej

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub społeczne, zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Czytaj dalej

Na Portalu Morskim (www.portalmorski.pl) ukazał się wywiad z Prodziekanem ds. kształcenia i studenckich Wydziału pt. „Czy nawigacja jest nadal tak atrakcyjna, jak kiedyś?„. Pełen tekst wywiadu >> tutaj <<

Czytaj dalej

Z dniem 25.05 br., student Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” może zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102.

Czytaj dalej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej.

Czytaj dalej

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa,
radości oraz wszelkiego dobra
w ciężkich czasach dla całej społeczności oraz sympatyków
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
życzy Dziekan

Czytaj dalej

Rektor-Komendant AMW decyzją nr 35/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadził możliwość przyznania jednorazowej zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Czytaj dalej

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć.

Czytaj dalej

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Czytaj dalej

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich WNiUO wydał zarządzenie odnośnie organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych. Proszę wszystkich o zapoznanie się.

10/31