Archiwa kategorii: Aktualności dla studentów

W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc na stacjonarnych studiach cywilnych, na podstawie decyzji Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, uruchomiono rekrutację dodatkową dla wszystkich kierunków stacjonarnych studiów cywilnych z pominięciem informatyki.

Czytaj dalej

Przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy medycznej w r.a.2019/2020 odbędzie się w terminach 21-23.10.2019, 25-27.11.2019

Zajęcia dla grupy 181NC w semestrze zimowym r.a.2019/2020 rozpoczną się podstawowym przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony statku w terminie od 07.10-18.10.2019 r.

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT WRZEŚNIOWYCH OBRON!!! Ze względu na spore obłożenie symulatora mostka nawigacyjnego, egzaminy praktyczne odbędą się dopiero 04-05.09 br. Co za tym idzie – zgodnie z przepisami musimy przesunąć datę obron. Na tą chwilę mogą być to dni: 20-21.09 lub 23-24.09. Prosimy zainteresowanych studentów o bieżące sprawdzanie postów pod koniec lipca, gdyż wtedy termin powinien się wyklarować, zależny jest on bowiem od dat rekrutacji dodatkowej na studia II stopnia. Za utrudnienia przepraszamy.

Regulamin Konkursu <<tutaj>>

Jeśli ktoś zamierza się bronić w czerwcu 2019 – to najbliższy termin to *27.06.2019*. Prace trzeba złożyć najpóźniej do 18 czerwca.Kolejny termin to koniec września/początek października – ale wówczas w związku ze zmianami organizacyjnymi w uczelni mogą już obowiązywać nowe zasady.

Szanowni Studenci! Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłasza kolejną edycję Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterskie i Inżynierskie w Obszarze Nauk Technicznych. Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonanych w roku akademickim kończącym się 30 września tego roku, w którym składany jest wniosek o nagrodę. W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. Nagroda I stopnia w grupie prac magisterskich wynosi 3 000 zł, a II stopnia 1 500 zł. W grupie prac Inżynierskich nagroda I stopnia wynosi 2 000 zł, zaś II stopnia 1000…

Czytaj dalej

Szanowni Studenci! Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów studiów I i II stopnia. Konkurs dotyczy prac dyplomowych związanych tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, w tym również z szeroko pojętym aspektem transportu morskiego (nawigacji morskiej). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

10/21