Bursztynowy Medalion dla Katedry Hydroakustyki

Podczas 15. Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO 2018 Katedra Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte zdobyła Bursztynowy Medalion w Konkursie o Grand Prix im.

Kontradmirała Xawerego Czernickiego. Wyróżnienie przyznano za Moduł Ochrony Portów, Obrony Biernej Okrętów i Rozpoznania Podwodnego

Podwodny system ochrony obiektów strategicznych to zaawansowany technologicznie zintegrowany system kontroli zmian parametrów pól fizycznych w podwodnym środowisku morskim.

Stanowi on kompletny system pomiarowy i wyposażony jest w detektory umożliwiające pomiar parametrów pól fizycznych jednostek pływających:

hydroakustycznego, elektrycznego, sejsmicznego. Poza tym moduł posiada czujniki do pomiaru właściwości środowiskowych takich jak: prędkość dźwięku, ciśnienie hydrostatyczne czy temperatura oraz ma możliwość określenia położenia własnego na podstawie pomiaru przechyłów oraz usytuowania względem północy.

System umożliwia wykrywanie i analizę parametrów pól fizycznych w aspekcie obrony biernej okrętów, wojny minowej, ochrony portów i monitorowania morskich szlaków komunikacyjnych, co ma szczególne znaczenie w przypadku zagrożeń asymetrycznych.