Archiwa autora: p.bekier

Rektor-Komendant AMW decyzją nr 35/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadził możliwość przyznania jednorazowej zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Czerwonej Róży uprzejmie informuje, że najbliższa edycja Konkursu Czerwonej Róży zostaje zawieszona.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 konkurs na najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego w 2020 roku odbędzie się w terminie późniejszym.

Czytaj dalej

W Akademii Marynarki Wojennej rusza platforma e-learningowa eduPortal. 25 marca br. wszyscy studenci otrzymali loginy i hasła do korzystania z zajęć w formie zdalnej. Aby się zalogować zapraszamy na stronę www.pe.amw.gdynia.pl.

Czytaj dalej

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć.

Czytaj dalej

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy dla naszych studentów Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta oraz zdalne konsultacje psychologiczne. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta, znajdujący się w budynku nr 300 pom. 102, działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.
TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Czytaj dalej

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Czytaj dalej

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich WNiUO wydał zarządzenie odnośnie organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych. Proszę wszystkich o zapoznanie się.

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego był głównym organizatorem Dnia Otwartego Akademii Marynarki Wojennej, który odbył się 28 listopada 2019 r. Odwiedziło nas tego dnia w sumie ok. 580 uczniów ze szkół średnich Trójmiasta i nie tylko. Wszystkim dziękujemy i zapraszamy na studia do AMW. >> galeria zdjęć na stronie fb WNiUO <<

Pan mgr inż. Mariusz SPECHT, pracownik Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, po pomyślnym zdaniu wymaganych egzaminów i równie pomyślnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „WYZNACZANIE PRZEBIEGU LINII PODSTAWOWEJ MORZA TERYTORIALNEGO Z ZASTOSOWANIEM BEZZAŁOGOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH AKWENÓW MORSKICH RP”, otrzymał, w dniu 25 września 2019 r., stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje! >> galeria zdjęć <<

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, w skład którego wchodzi: Wojskowa Akademia Techniczna (Lider), Akademia Marynarki Wojennej, PIT-RADWAR S.A. i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. zdobyło nagrodę „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2019”, w kategorii Innowacyjny Produkt za35 mm Okrętowy System Uzbrojenia (OSU-35). Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 14.06.2019 r. w Centrum Konferencyjnym MON, podczas której Akademię reprezentował Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz oraz kmdr por. dr inż. Stanisław Milewski – kierownik zespołu merytorycznego AMW i jednocześnie…

Czytaj dalej

20/26