Archiwa autora: p.bekier

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2) i pkt 5) Uchwały nr 56/2019 Senatu AMW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (gr. 181NC), fakultatywnymi przedmiotami realizowanymi w języku angielskim, w semestrze letnim r.a. 2020/2021, są: Przyrządy i systemy pomiarowe. Systemy pomiarowe w technologiach offshore. Eksploatacja bogactw naturalnych.

Poniżej wykaz absolwentów WNiUO uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego, które znalazły się na liście rankingowej, zatwierdzonej przez Rektora-Komendanta.Studia I stopnia Nr albumu Grupa umarzania kredytu 20337 50% 20763 35% 20057 35% 20060 20% 20050 20% Studia II stopnia Nr albumu Grupa umarzania kredytu 19325 35% 19328 35% W celu wystawienia zaświadczenia należy kontaktować się z pracownikiem Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej, tel. 261-26-26-59.  

Szanowni Studenci, proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem prodziekana ds. kształcenia i studenckich Nr 3/2020 z dnia 30.09.2020 r.  w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Ponadto, proszę o zapoznanie się z Zarządzaniem Rektora-Komendanta nr 47/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu, kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się…

Czytaj dalej

Szanowni studenci,
informujemy, że trwa rekrutacja dodatkowa na studia cywilne na kierunku nawigacja.

Czytaj dalej

Kadra WNiUO powiększyła się o nowego doktora nauk technicznych. Pan Marcin SKÓRA pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 14 lipca 2020 r., po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „Projektowanie kampanii pomiarowej GNSS dla pomiarów hydrograficznych na obiekcie liniowym”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora–Komendanta Akademia Marynarki Wojennej Nr 31/2020 z dnia 13 lipiec 2020 r. oraz decyzją Nr 69 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie utworzenia tymczasowego punktu obsługi studenta (TPOS) oraz uruchomienia zdalnych konsultacji psychologicznych dla studentów oraz z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i ograniczeniem dostępu do uczelni, związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zostały wprowadzone następujące zmiany: Procedura rozliczenia kart obiegowych studentów: Celem odebrania dyplomu ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej wraz z…

Czytaj dalej

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, rzutującej w znacznej mierze na przebieg procesu dydaktycznego we wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, w tym także na proces rekrutacji na studia, ruszył nabór na nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów Hydrografia morska.
Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Czytaj dalej

Szanowni Studenci, Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19, w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. wstrzymuje się realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na wszystkich formach kształcenia i szkolenia za wyjątkiem:1) szkolenia praktycznego dla wybranych grup szkolnych…

Czytaj dalej

Szanowni Studenci, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 915) oraz Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,…

Czytaj dalej

10/30