Archiwa autora: d.solkiewicz

Informujemy, że począwszy od 17.10.2020 r. zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów, zarówno cywilnych, jak również wojskowych, prowadzone będą – do odwołania – wyłącznie w formie zdalnej. Powyższe dotyczy również słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci I roku na kierunku nawigacja – grupy 201N, 201NC oraz 201NM nie mają zajęć 19 i 20.10.2020 r. Zajęcia te zostaną przełożone na inny termin. Zajęcia niemożliwe do zrealizowania w formie zdalnej – laboratoria – zostaną przeplanowane na koniec semestru. W…

Czytaj dalej

UWAGA STUDENCI! Od dnia 05.10.2020 wszystkie komunikaty z platformy edukacyjnej trafiają na skrzynki pocztowe utworzone w Office 365 w trakcie pierwszego logowania.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów na rok akademicki 2020/2021, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Gorąco zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium do dnia 23 października 2020 roku. Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

W AMW na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego  trwa nabór chętnych na studia podyplomowe Hydrografia. Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym i zostanie zakończony z chwila ukompletowania minimalnej liczby studentów. Zostało jeszcze kilka miejsc. Zapraszamy chętnych. Celem studiów podyplomowych z Hydrografii jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5) co jest niezbędne do uzyskania międzynarodowego dyplomu Hydrografa kat. A. Dyplom hydrografa kat. A  wydawany jest przez…

Czytaj dalej

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek zakrywających usta i nos na terenie AMW.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej 30 września 2020 r. w ograniczonej liczbie uczestników i będzie na oficjalnym kanale AMW na YT. Zajęcia, w zależności od wydziału rozpoczną się z początkiem października w okresie od 5 do 8. Większość zajęć realizowana będzie w formie zdalnej z wyjątkiem studentów pierwszego roku.

Czytaj dalej

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub społeczne, zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Czytaj dalej

W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r. zawiesza się kształcenie dla wszystkich studentów. W związku z powyższym informujemy, że w tym okresie przepustki studentów cywilnych zostają zablokowane, tym samym wejście na teren AMW będzie niemożliwe. Aktualne informacje <<tutaj>>

10/16