Archiwa autora: d.solkiewicz

Z Nowym Rokiem Akademia Marynarki Wojennej wprowadza kolejne udogodnienia dla studentów i nauczycieli akademickich. Aplikacja mobilna „ap.mobilna” jest już dostępna w sklepie Play jak i AppStore. Pozwoli ona studentowi za pomocą smartfonu na śledzenie najważniejszych informacji w tym o planie zajęć, ocenach czy wydarzeniach na uczelni. Natomiast wykładowcy ułatwi kontakt ze studentami poprzez szybki podgląd planu zajęć, możliwości wprowadzania w nim zmian, czy przesyłania wiadomości. link do aplikacji w sklepie Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escola.appmobilna

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Wykaz tematów prac inżynierskich <<tutaj>>

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5.…

Czytaj dalej

W związku z pandemią zmieniony został termin przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Nowy termin przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej: gr szk. 171NC – 17.02.-19.02.2021 r.

Wykaz tematów prac inżynierskich <<tutaj>> Aby zarezerwować dany temat należy przesłać na adres e-mail: d.solkiewicz@amw.gdynia.pl lub j.ziegert@amw.gdynia.pl, wypełnioną deklarację wyboru tematu pracy <<tutaj>>

Na rok akademicki 2020/2021 ustalonych zostało 5 terminów obron (prac inżynierskich i magisterskich): 03.02 – 05.02.2021 (studia wojskowe (171N) i cywilne) – ostateczny termin oddania prac: 11.01.2021r. – ze względu na dużą liczbę osób podchodzących do obrony prace po tym terminie nie będą przyjmowane! 22.04 – 23.04.2021 (studia cywilne) – ostateczny termin oddania prac: 08.04.2021r. 17.06 – 18.06.2021 (studia wojskowe (161N) i cywilne) – ostateczny termin oddania prac: 24.05.2021r. 15.09 – 16.09.2021 (studia cywilne) – ostateczny termin oddania prac: 01.09.2021r. 28.10 – 29.10.2021 (studia cywilne) – ostateczny termin oddania…

Czytaj dalej

10/26