Odwołany wykład dla gr. 181NC i 185IC

Uwaga

W grupach 181 NC i 185 IC w dniu 16 listopada (piątek) odwołane są wspólne wykłady z przedmiotu: Historia Polski – wybrane aspekty