WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI
List gratulacyjny

Sekretarz generalny InterManager (międzynarodowego stowarzyszenia handlowego branży zarządzania statkami) przesłał na ręce Rektora-Komendanta AMW…

Czytaj więcej »
WYNIKI REKRUTACJI r.a.2018/2019

WYNIKI REKRUTACJI PODSTAWOWEJ r.a.2018/2019: http://wniuo.amw.gdynia.pl/wyniki-rekrutacji-2/ Rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej)…

Czytaj więcej »