WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI
Grupa 165NCI

Uwaga z nowym rokiem akademickim uległ zmianie przydział do grup wraz z nazewnictwem: grupa…

Czytaj więcej »