185IC

Uwaga studenci pierwszego roku informatyki – dnia 12.10.2018 r. od 10.00 do 14.00 w Dziekanacie WNiUO będą wydawane umowy.