175IC

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Matematyka dyskretna odbędzie się 12.10.18 r. o godz. 15.00 w sali 18/353. Egzamin poprawkowy z tego przedmiotu o godz. 16.00.