Blog

TPOS znajduje się w gmachu Biblioteki Głównej w sali 119. TPOS od następnego tygodnia tj. 12.04.2021r. będzie otwarty dla studentów w stałych godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do czwartku. W piątki TPOS będzie nieczynny począwszy od piątku 16 kwietnia. Dyżury sobotnie TPOS: 10 kwietnia 8 maja 5 czerwca. Dodatkowo w dniach od 21 do 25 czerwca, czyli w czasie Forum Wizja Rozwoju, organizowanego w AMW TPOS także będzie nieczynny. Pracownik ds. pomocy materialnej będzie dodatkowo przyjmował…

Czytaj dalej

>>regulamin konkursu<< >>formularz zgłoszeniowy dla studenta<< >>formularz zgłoszeniowy dla koła naukowego<<

Z Nowym Rokiem Akademia Marynarki Wojennej wprowadza kolejne udogodnienia dla studentów i nauczycieli akademickich. Aplikacja mobilna „ap.mobilna” jest już dostępna w sklepie Play jak i AppStore. Pozwoli ona studentowi za pomocą smartfonu na śledzenie najważniejszych informacji w tym o planie zajęć, ocenach czy wydarzeniach na uczelni. Natomiast wykładowcy ułatwi kontakt ze studentami poprzez szybki podgląd planu zajęć, możliwości wprowadzania w nim zmian, czy przesyłania wiadomości. link do aplikacji w sklepie Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escola.appmobilna

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Wykaz tematów prac magisterskich <<tutaj>>

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2) i pkt 5) Uchwały nr 56/2019 Senatu AMW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na 3. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku nawigacja (gr. 181NC), fakultatywnymi przedmiotami realizowanymi w języku angielskim, w semestrze letnim r.a. 2020/2021, są: Przyrządy i systemy pomiarowe. Systemy pomiarowe w technologiach offshore. Eksploatacja bogactw naturalnych.

10/67