Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią […]

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Studenci! Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłasza kolejną edycję Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterskie i Inżynierskie w Obszarze Nauk Technicznych. Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonanych w roku akademickim kończącym się 30 września tego roku, w którym składany jest wniosek o nagrodę. W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie […]

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Studenci! Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów studiów I i II stopnia. Konkurs dotyczy prac dyplomowych związanych tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, w tym również z szeroko pojętym aspektem transportu morskiego (nawigacji morskiej). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

grupa 161N oraz 161NC

Dnia 17.06.2019 o godz. 12.25 sala 119/10 dla grupy 161N odbędzie się kolokwium poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo statku. Dodatkowo w tym czasie istnieje możliwość rozliczenia nieobecności. Dnia 17.06.2019 o godz. 12.25 sala 119/10 dla grupy 161NC odbędą się konsultacje z przedmiotu Zarządzanie statkiem. Dnia 25.06.2019 o godz. 12.25 sala 119/10 dla grupy 161NC odbędzie się […]

Przewiń do góry