Blog

Szanowni Studenci, Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19, w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. wstrzymuje się realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej na wszystkich formach kształcenia i szkolenia za wyjątkiem:1) szkolenia praktycznego dla wybranych grup szkolnych…

Czytaj dalej

Od poniedziałku 28.09.20 Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta zostaje przeniesiony do pokoju 129 w budynku 300. Natomiast od 1 października TPOS będzie otwarty dla studentów 3 razy w tygodniu, we wtorek, środę i czwartek, w godzinach 10-13. Dodatkowo w środę i czwartek w godzinach 13-16 dyżur pełnić będzie pracownik ds. pomocy materialnej przyjmując wnioski o stypendia.

W AMW na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego  trwa nabór chętnych na studia podyplomowe Hydrografia. Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym i zostanie zakończony z chwila ukompletowania minimalnej liczby studentów. Zostało jeszcze kilka miejsc. Zapraszamy chętnych. Celem studiów podyplomowych z Hydrografii jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5) co jest niezbędne do uzyskania międzynarodowego dyplomu Hydrografa kat. A. Dyplom hydrografa kat. A  wydawany jest przez…

Czytaj dalej

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek zakrywających usta i nos na terenie AMW.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej 30 września 2020 r. w ograniczonej liczbie uczestników i będzie na oficjalnym kanale AMW na YT. Zajęcia, w zależności od wydziału rozpoczną się z początkiem października w okresie od 5 do 8. Większość zajęć realizowana będzie w formie zdalnej z wyjątkiem studentów pierwszego roku.

Czytaj dalej

Szanowni studenci,
informujemy, że trwa rekrutacja dodatkowa na studia cywilne na kierunku nawigacja.

Czytaj dalej

Kadra WNiUO powiększyła się o nowego doktora nauk technicznych. Pan Marcin SKÓRA pomyślnie zdał wszystkie wymagane egzaminy i w dniu 14 lipca 2020 r., po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „Projektowanie kampanii pomiarowej GNSS dla pomiarów hydrograficznych na obiekcie liniowym”, otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora–Komendanta Akademia Marynarki Wojennej Nr 31/2020 z dnia 13 lipiec 2020 r. oraz decyzją Nr 69 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie utworzenia tymczasowego punktu obsługi studenta (TPOS) oraz uruchomienia zdalnych konsultacji psychologicznych dla studentów oraz z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i ograniczeniem dostępu do uczelni, związanym z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zostały wprowadzone następujące zmiany: Procedura rozliczenia kart obiegowych studentów: Celem odebrania dyplomu ukończenia studiów w Akademii Marynarki Wojennej wraz z…

Czytaj dalej

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, rzutującej w znacznej mierze na przebieg procesu dydaktycznego we wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, w tym także na proces rekrutacji na studia, ruszył nabór na nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów Hydrografia morska.
Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Czytaj dalej

10/47