Blog

Szanowni Studenci, Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2020 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19, okres wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w AMW dla studentów grup szkolnych 191NC, 181NC, 171NC, 191NM, zostaje…

Czytaj dalej

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, rzutującej w znacznej mierze na przebieg procesu dydaktycznego we wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, w tym także na proces rekrutacji na studia, ruszył nabór na nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów Hydrografia morska.
Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej.

Czytaj dalej

Szanowni Studenci, Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 915) oraz Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora-Komendanta AMW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,…

Czytaj dalej

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub społeczne, zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Czytaj dalej

Na Portalu Morskim (www.portalmorski.pl) ukazał się wywiad z Prodziekanem ds. kształcenia i studenckich Wydziału pt. „Czy nawigacja jest nadal tak atrakcyjna, jak kiedyś?„. Pełen tekst wywiadu >> tutaj <<

Czytaj dalej

Z dniem 25.05 br., student Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” może zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102.

Czytaj dalej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej.

Czytaj dalej

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka i wesołego śmigusa dyngusa,
radości oraz wszelkiego dobra
w ciężkich czasach dla całej społeczności oraz sympatyków
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
życzy Dziekan

Czytaj dalej

Rektor-Komendant AMW decyzją nr 35/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadził możliwość przyznania jednorazowej zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Czerwonej Róży uprzejmie informuje, że najbliższa edycja Konkursu Czerwonej Róży zostaje zawieszona.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 konkurs na najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego w 2020 roku odbędzie się w terminie późniejszym.

Czytaj dalej

10/52