Blog

Termin określony w § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 1/2020 Prodziekana ds. kształcenia i studenckich WNiUO z dnia 12.03.2020 r., tzn. termin wstrzymania wszystkich zajęć w formie kontaktu bezpośredniego, w tym konsultacji ze studentami, zostaje wydłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Czytaj dalej

W Akademii Marynarki Wojennej rusza platforma e-learningowa eduPortal. 25 marca br. wszyscy studenci otrzymali loginy i hasła do korzystania z zajęć w formie zdalnej. Aby się zalogować zapraszamy na stronę www.pe.amw.gdynia.pl.

Czytaj dalej

Studentko, studencie,
Zajęcia na uczelni zostały odwołane, a nam wszystkim zalecono pozostać w domu. Może właśnie teraz jest czas na przemyślenia i podsumowania. Dlatego Akademia Marynarki Wojennej rusza z ankietą oceniającą nauczycieli akademickich i dziekanaty.

Czytaj dalej

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć.

Czytaj dalej

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy dla naszych studentów Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta oraz zdalne konsultacje psychologiczne. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta, znajdujący się w budynku nr 300 pom. 102, działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.
TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Czytaj dalej

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Czytaj dalej

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich WNiUO wydał zarządzenie odnośnie organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych. Proszę wszystkich o zapoznanie się.

W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r. zawiesza się kształcenie dla wszystkich studentów. W związku z powyższym informujemy, że w tym okresie przepustki studentów cywilnych zostają zablokowane, tym samym wejście na teren AMW będzie niemożliwe. Aktualne informacje <<tutaj>>

Przedmioty ogólnouczelniane 2019/2020_podział na grupy semestr letni

Czytaj dalej

10/45