Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Aktualności

poniedziałek, 26, wrzesień 2016 12:12

INFORMACJA DLA STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH

INFORMACJA DLA STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH 

Przedsięwzięcia, w których musicie wziąć udział w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2016/2017 to:

 

1. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego odbędzie się 07.10.2016 r. o godz. 12:00

2. Szkolenie Samorządu Studenckiego 07.10.2016 r. godz. 8:00 - 9:00

3. Szkolenie Biblioteczne - 07.10.2016 r. godz. 9:00 - 11:00

4. Szkolenie BHP 07.10.2016 r. godz. 14:00 - 16:00

 

środa, 21, wrzesień 2016 11:39

REKRUTACJA DODATKOWA studia stacjonarne II stopnia

UWAGA 

GRUPA 145 NCI

W dniu 04.10.2016 r. - wtorek - od godz. 1000, w sali 119_10 odbędzie się spotkanie z rzecznikiem dyscyplinarnym
ds. nauczycieli akademickich.
Obecność obowiązkowa 

 

Na wniosek Komisji Rekrutacyjnej WNiUO przewodniczący UKR wyraził zgodę na przedłużenie okresu rekrutacji (w tym składania dokumentów) na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Nawigacja do dnia 30.09.2016 r. do godz. 13:00.

 

UWAGA: Od 25.09.2016 wszystkie sprawy związane z rekrutacją na rok akademicki 2016/2017 proszę zgłaszać w dziekanacie WNiUO (bud. 7 pok. 212)

 

  

piątek, 09, wrzesień 2016 05:50

UWAGA STUDENCI

Kończąc, w wyniku uwarunkowań ustawowych, działalność
w zakresie funkcji prodziekana WNiUO ds. kształcenia
i studenckich składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie w osiąganiu właściwych wyników realizowanych zadań, w tym także osobom spoza Uczelni. Studentom życzę zadowolenia ze studiowania i osiągania lepszych efektów kształcenia, czemu – myślę – sprzyjać będzie aktywizacja własnych szarych komórek przy jednoczesnym zaniechaniu przesadnemu hołdowaniu zewnętrznej inteligencji smartfonowej.

                                                                         dr Janusz Grabas

 

 

poniedziałek, 04, lipiec 2016 10:20

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

Kurs dedykowany jest głównie studentom przyjętym na I rok studiów, ale także dla wszystkich, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności  z  zakresu matematyki. Kurs uwzględnia wymagania programowe z matematyki obowiązujące na wyższych uczelniach. Głównym celem kursu jest wyrównanie różnic programowych, powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy z matematyki.WIĘCEJ...